Για πολλούς Έλληνες, Ιρλανδούς και Ισπανούς, το πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου. Για σημαντικό ποσοστό των Γάλλων και των Ρουμάνων ότι «νιώθουν πολύ μεγάλοι σε ηλικία» για κάτι τέτοιο.

 

Και για χιλιάδες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πως θεωρούν ότι δεν το χρειάζονται. Ο λόγος για την εκπαίδευση ενηλίκων και τις απαντήσεις που έδωσαν οι Ευρωπαίοι σε μεγάλη έρευνα γνώμης του Cedefop (2020), σε δείγμα περίπου 40.000 ατόμων άνω των 25 ετών στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ως προς το γιατί δεν συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Ακόμα και πριν από την πανδημική κρίση, πάνω από το 45% του ενήλικου πληθυσμού στην ΕΕ διέθετε χαμηλού επιπέδου ή παρωχημένες επαγγελματικές δεξιότητες. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη παραμένει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο σε πολλά κράτη- μέλη.

 

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες εργαζόμενους (ποσοστό 88%) συμφωνούν ότι η δουλειά τους απαιτεί να επικαιροποιούν διαρκώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, σε 22 χώρες, τουλάχιστον το 50% των ερωτηθέντων συμφωνούν απόλυτα ότι η εκπαίδευση ενηλίκων και η πρόβλεψη για επαγγελματική κατάρτιση είναι σημαντικές για να προχωρήσουν στην καριέρα τους, με πιο βέβαιους ως προς αυτό τους Μαλτέζους (81%), τους Ρουμάνους (75%), τους Έλληνες (74%, συν ένα 18% που τείνει να συμφωνήσει) και τους Κύπριους (72%).

 

Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες θεωρεί ότι του λείπουν τεχνικές δεξιότητες πάνω στη δουλειά του

 

Σημαντικό είναι σε αρκετές χώρες και το ποσοστό των ατόμων που θεωρούν ότι τους λείπουν απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες πάνω στη δουλειά τους, με τα υψηλότερα σχετικά ποσοστά να καταγράφονται στην Πορτογαλία (51%), την Ελλάδα (47%), την Κύπρο (46%), το Λουξεμβούργο (45%), τη Ρουμανία (43%) και τη Βουλγαρία (42%).

 

Γιατί λοιπόν δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, παρά το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας και τη διαρκή ανάγκη επικαιροποίησης δεξιοτήτων, που η πλειονότητα αναγνωρίζει; Σε 22 χώρες ο λόγος που οι ενήλικες επικαλούνται συχνότερα ως προς το γιατί δεν μετέχουν στην οργανωμένη κατάρτιση είναι ότι δεν το θεωρούν αναγκαίο.

 

Η Γαλλία (36%) και η Ρουμανία (37%) αποτελούν εξαιρέσεις, καθώς σε αυτές ως κυρίαρχος λόγος δηλώνεται η ηλικία: «νιώθω πολύ μεγάλος/η σε ηλικία για να συμμετάσχω». Στις εξαιρέσεις ανήκουν και οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Ιρλανδία και Βουλγαρία, όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να λάβουν μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, παρότι θα το επιθυμούσαν.

 

Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος/η για να μάθεις

 

«Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, το θέμα της παροχής κινήτρων σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να συνεχίσουν να συμμετάσχουν στη μάθηση και την εκπαίδευση, ίσως γίνει πιο σημαντικό, δεδομένου ιδίως ότι ο ρυθμός της αλλαγής και η συνεχής ανάγκη για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων υπογραμμίζουν τη σημασία του να μην είσαι ποτέ πολύ μεγάλος/η για να μάθεις», υπογραμμίζουν οι μελετητές του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα γνώμης προτείνουν ένα πλέγμα μέτρων και κινήτρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση: καλύτερη πληροφόρηση, βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα, ευέλικτο πρόγραμμα μάθησης, προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προσωπικές ανάγκες, στήριξη ως προς τις ευθύνες φροντίδας τρίτων, πιστοποίηση και αναγνώριση τη εκπαίδευσης.

 

Σε ποσοστό 58% συμφωνούν πλήρως ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας ή η έγκριση απουσίας από τη δουλειά για εκπαίδευση σχετική με την εργασία τους, θα ενθάρρυναν περισσότερους ενήλικες να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, με τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτής της άποψης να εντοπίζονται στη Μάλτα (77%), την Ελλάδα και την Κύπρο (72% έκαστη), την Ισπανία (71%) και την Πορτογαλία (70%).

 

Περίπου εννέα στους δέκα (89%) συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επένδυση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, με τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας να εντοπίζονται στη Μάλτα (79%), τη Ρουμανία (75%), την Ελλάδα και την Κύπρο (72% σε αμφότερες).

 

Μάλιστα, ένα πρόσθετο 20% στην Ελλάδα δηλώνει πως τείνει να συμφωνεί. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ 30 χωρών ως προς το ποσοστό των πολιτών, που θεωρούν πως η επένδυση στη μάθηση και την κατάρτιση πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα σε κυβερνητικό επίπεδο.

 

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ