Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πόθεν έσχες, έως τις 31 Μαρτίου, όπως ορίζει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Υπενθυμίζεται, ότι η υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες έληγε στις 28 Φεβρουαρίου.

 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α' 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021».