Στην άπαξ διαγραφή προστίμων και οφειλών προς το Δημόσιο ύψους κάτω των 10 ευρώ προς το Δημόσιο προχωρά η κυβέρνηση.

 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά αφορά 500.000 οφειλέτες και γίνεται σε μια προσπάθεια «εξορθολογισμού» του συστήματος συλλογής δημοσίων εσόδων.

 

Η κίνηση θα έχει ως αποτέλεσμα αυτομάτως να μειωθούν σε κάτω από τρία εκατομμύρια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ρύθμιση που είναι πιθανό να ενσωματωθεί ως τροπολογία στο επερχόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, «θα αποφέρει όφελος και στο ίδιο το Δημόσιο, καθώς το κόστος για την έκδοση ειδοποιήσεων, την είσπραξη μέσω ebanking και το φόρτο που δημιουργείται για τους υπαλλήλους, αποσπώντας τους από άλλες υποθέσεις, είναι στην πράξη πολλαπλάσιο».