Στα 104,1 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία το β' τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

 

Για το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού χρέους, αλλά και την φετινή αύξηση, ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά μερικές χιλιάδες μεγαλοοφειλετών, την ώρα που ο συνολικός αριθμός αγγίζει 3,75 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

Οι φορολογούμενοι με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ είναι 8.080 φυσικά και νομικά πρόσωπα (αυξήθηκαν κατά 196 από πέρυσι) και το συνολικό ύψος των οφειλών τους ανέρχεται σε 84,039 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αν και αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,22% των φορολογούμενων χρωστούν 80,7% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 

Οι φορολογούμενοι με χρέη από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ ήταν 35.088 πρόσωπα, οι οφειλέτες ποσών από 10.001 έως 100.000 ευρώ ανέρχονται σε 249.208 πρόσωπα και 1,42 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά από 501 έως 10.000 ευρώ.

 

Το «πραγματικό» συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαμορφώθηκε σε 85,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 119,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το β' τρίμηνο πέρυσι. 

Οι φορολογούμενοι που οφείλουν κάτω από 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.036.005 πρόσωπα ή στο 54,29% του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 24.051 πρόσωπα. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην κατηγορία αυτή πηγάζει από οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 1 ευρώ, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 13.206 πρόσωπα (φυσικά- νομικά) και ανήλθαν σε 367.253 πρόσωπα. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων με χρέη κάτω των 500 ευρώ δεν συνοδεύεται και από αύξηση του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, αφού το συνολικό ύψος των οφειλών της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογουμένων μειώθηκε σε ετήσια βάση (β' τρίμηνο 2018- β' τρίμηνο 2019) κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

 

Ληξιπρόθεσμα κάτω του 1 ευρώ

Το 10% των οφειλετών έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία μικρότερα του ενός ευρώ. Από αυτά τα 367.253 άτομα η συντριπτική πλειονότητά είναι πιθανό να μην γνωρίζει καν ότι οφείλει απειροελάχιστα χρήματα στο Δημόσιο. 

 

Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν καταγραφεί από τα πληροφοριακά συστήματα ΤΑΧΙS και TAXISnet της ΑΑΔΕ ως οφειλέτες ποσών έως και 0,99 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους που δημοσιοποιήθηκε χθες.

 

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τόσο μικρά χρέη δεν βεβαιώνονται ούτε αναζητούνται από τις φορολογικές αρχές. Οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να πάρουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι το αποδεικτικό (που απαιτείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών όπως πωλήσεις ή μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων) δεν χορηγείται για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 30 ευρώ.