[Λ.Φ.]

 

1.

O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

2.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

3.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

4.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

5.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

6.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

7.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

8.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

9.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

10.
O Μπεν Άφλεκ είναι ο νέος Μπάτμαν, τα νέα πυροδότησαν ξεκαρδιστικά meme

11.

 

 

[via]