Διαφυγών την προσοχήν των οικείων του ηρραβωνίσθη !

Facebook Twitter
2

 


Οι εφημερίδες ήταν ο μοναδικός τρόπος εκείνη την εποχή για να παρουσιάσει κανείς κάθε μορφής κοινωνικά δρώμενα. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι όχι μόνο γινόταν ευρύτατη χρήση, αλλά θα ισχυριζόμουν και κατάχρηση. Εξωστρεφείς και επικοινωνιακοί όπως ήσαν οι πρόγονοί μας περίμεναν, θα έλεγα, την ευκαιρία για να δουν τ’ όνομά τους τυπωμένο και τη χαρά η ακόμη και τη λύπη τους αντικείμενο κοινωνικού σχολιασμού. Μερικοί μάλιστα διέθεταν αξεπέραστο χιούμορ, κάτι που κάνει κάποιες καταχωρήσεις ακόμη πιο ενδιαφέρουσες.


Στο «Φως» του 1861 φούρναρης δεν διστάζει να κάνει δημόσια σε βουλευτή μια συμφέρουσα πρόταση…

«Παρεκλήθημεν από τον απέναντι του ξενοδοχείου του Βοσπόρου φούρναρην να εκφράσωμεν την ευγνωμοσύνην του, προς τον εκ Σίφνου πρώην βρακάν και ήδη φραγγοφορεμένον, πρώην μπακάλην και ήδη βουλευτήν του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εις τους τρεις φίλους του, διά το αλισβερίσι το οποίον του κάμνουν κάθε πρωί, τρώγοντες τακτικώς από 50 λεπτά σπανακομπούρεκα και συγχρόνως ότι τους παρακαλεί να συστήσουν το κατάστημά του και εις τους λοιπούς συναδέλφους των, υποσχόμενος να καταβιβάση τότε την τιμήν από 5 λεπτά εις 4».


Απολαύστε τώρα πως μια ουράνια καλλονή ψάχνει για γαμπρό. Βρισκόμαστε στο 1860.


«Ουρανία τις καλλονή, οισρηλατηθείσα προ ημερών, ειδοποιεί το κοινόν της πόλεως ότι είναι διά γάμον. Η ειδοποίηση κρέμαται εις παράθυρον οικίας τινός κατά την οδόν Αργυραμοιβών Ν. 15 στροφή β´».


Ενώ ένας παντοπώλης το 1846 δεν θα έλεγε όχι σε λίγη προίκα.


Ιδιαίτερα τον 19ο Αιώνα δεν ήταν σπάνιο, ελλείψει αρκετών επιλογών για διαφημιστική προβολή, να χρησιμοποιούνται κοινωνικές αγγελίες για εμπορική προβολή. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο «Φως» του 1860:

«Ο υποφαινόμενος προσελθών εκ Σύρου εις Αθήνας μετά της οικογενείας μου, χάριν διασκεδάσεως, κατέλυσα εις το Ξενοδοχείον “Η Ερμούπολις”, διευθυνόμενον υπό του κυρίου Νικολάου Καπέλα, παρά του οποίου έτυχα εξαιρέτου περιποιήσεως και έμεινα λίαν ευχαριστημένος τόσον εκ της καλής αυτού συμπεριφοράς, όσον και εκ της άκρας του Ξενοδοχείου αυτού καθαριότητος.

Εν Αθήναις τη 10 Μαΐου 1860, Σπυρίδων Βουτζινάς»

Ακόμη και λυπητερά γεγονότα δίνουν αφορμή για εμπορική προβολή. Διαβάζουμε έτσι στη «Νέα Εφημερίδα»:

 «Τελέσας σήμερον το μνημόσυνον διά τον θάνατον του προσφιλούς μου υιού, ευχαριστώ εκ καρδίας τον ζαχαροπλάστην κ. ... διά τον καλλιτεχνικόν δίσκον των κολλύβων, τον οποίον κατασκεύασε και όστις διήγειρε την προσοχήν όλων των παρευρεθέντων. Συνιστώ δε τούτον και εις τους φίλους και τους παρακαλώ να τον προτιμήσουν εις παρομοίας περιστάσεις»!

Κι επειδή στη χώρα μας καθετί καινούριο ή καινοφανές αντιγράφεται σε χρόνο μηδέν, μερικές μόνο ημέρες μετά στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε:

«Την παρελθούσα Κυριακήν ετέλεσα εν Μεγάροις το μνημόσυνον της μεταστάσης πολυκλαύστου συζύγου μου, Μαριγούς. Τον δίσκον των κολλύβων κατεσκεύασε καλλιτεχνικώτατα και εφρόντισε να αποστείλη καλώς συσκευασμένον διά του σιδηροδρόμου, ο αμίμητος πλέον καταστάς κατασκευαστής δίσκων και αρχαιότατος των εν Αθήναις ζαχαροπλαστών κ. ... Διό και εκφράζω προς αυτόν τας απείρους μου ευχαριστίας»!


Και μια και πιάσαμε τα λυπητερά να τα κλείσουμε με την αναφορά σ’ ένα άλλο ευχαριστήριο, όπου  οι «τεθλιμμένοι συγγενείς», ευχαριστούντες τον κόσμο για τη συμμετοχή του στη θλίψη τους, δεν ξεχνούν και τον ανθοπώλη, διότι «οι παραδείσιοι τη αληθεία και μετά καλλιτεχνικωτάτου ζήλου φιλοπονηθέντες στέφανοι... ηυχαρίστησαν τους οφθαλμούς πάντων»... 


Στην «Επιθεώρηση» διαβάζουμε και μια έμμετρη συγκεκαλυμμένη ιατρική ρεκλάμα:

«Τω ιατρώ Αθηνών, Σκλήρη τω Λεωνίδα

ότι με εθεράπευσεν, ευγνωμοσύνην οίδα,

πάσχοντα εκ νοσήματος σχεδόν αθεραπεύτου

ο μ’ έκαμνε να φαίνωμαι ωχρός εντός καθρέπτου.

Άπαντες με απήλπισαν εκτός του Λεωνίδα

προς τον οποίον χρεωστώ ζωής μου την ελπίδα.

Ο εσαεί ευγνώμων, Ιωάννης Πλεύσης» 
  

Μια μεγάλη τέλος κατηγορία αγγελιών από μόνη της, αποτελούσαν αυτές που αναφερόντουσαν σε χρηματικές απαιτήσεις. Αλίμονο σε όσους δεν πλήρωναν τα χρέη τους. Η διαπόμπευση μέσω των εφημερίδων ήταν δεδομένη. Φαίνεται όμως ότι δεν τους ένοιαζε ιδιαίτερα, γιατί οι εφημερίδες ήταν γεμάτες από τέτοιες ειδοποιήσεις (κάτι που ίσως μας αναγκάσει να επανέλθουμε με ιδιαίτερο αφιέρωμα).

Στο «Φως» του 1862 βρίσκουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα καταχώρηση που αναφέρεται «επί προσωπικού» και δεν διστάζει να απειλήσει με δημόσια ρουφιανιά! Φαίνεται ακόμη ότι δεν ίσχυαν οι διατάξεις περί συκοφαντικής δυσφήμισης...

«Ο παστρικός Χρ. Νικολάου, διευθυντής του καφενείου των Ευφρονούντων, κάμνει καλά να πληρώση την συνδρομήν του, διά να μη μας αναγκάση να γράψωμεν τι πράγμα είνε το καφενείον του και προκαλέσωμεν, ως άλλοτε, αστυνομικά μέτρα».

Και μη ξεχνάτε! Η Παλιά Αθήνα περιμένει πάντα την επίσκεψή σας.

 

2

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Μετά την πανδημία του κορωνοϊού, η ανισότητα θα αυξηθεί»

Σωτήρης Ντάλης / «Μετά την πανδημία του κορωνοϊού, η ανισότητα θα αυξηθεί»

Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επικεφαλής της Μονάδας Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική σχολιάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας και της εκλογής Μπάιντεν στην Ευρώπη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
«Επί Τραμπ οι μειοψηφίες κατέστησαν πλειοψηφίες»

Σωτήριος Σέρμπος / «Επί Τραμπ οι μειοψηφίες κατέστησαν πλειοψηφίες»

Τι σηματοδοτεί η εποχή Μπάιντεν και τι αφήνει πίσω του ο απερχόμενος Πρόεδρος; Απαντά στη LiFO ο Σωτήριος Σέρμπος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης και Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Θεοκλής Ζαούτης: «Είναι αρκετά πιθανόν να έχουμε τρίτο κύμα πανδημίας»

Ελλάδα / Θεοκλής Ζαούτης: «Είναι αρκετά πιθανόν να έχουμε τρίτο κύμα πανδημίας»

Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και μέλος της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας μιλά για τα τελευταία δεδομένα της πανδημίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ο γυμνός βασιλιάς, το Καπιτώλιο και η επόμενη μέρα

Νικόλας Σεβαστάκης / Ο γυμνός βασιλιάς, το Καπιτώλιο και η επόμενη μέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ένας Γουίλι Σταρκ της εποχής μας. Υπάρχει κάτι σημαντικό που χωρίζει τη λαϊκιστική φαντασία των χρόνων του Μεσοπολέμου –όπως την αναπλάθει το μυθιστόρημα του Γουόρεν– από τα πλήθη που είδαμε να βγαίνουν από τα μεσαιωνικά σπήλαια των social media για να ορμήσουν προς το Καπιτώλιο.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
Ευάγγελος Μανωλόπουλος: «Να μάθουμε να ζούμε με τις μάσκες, γιατί θα αργήσουμε να τις βγάλουμε»

Ελλάδα / Ευάγγελος Μανωλόπουλος: «Να μάθουμε να ζούμε με τις μάσκες, γιατί θα αργήσουμε να τις βγάλουμε»

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλά στη LiFO για τα εμβόλια και τις φαρμακευτικές αγωγές που εξετάζονται. Απαντά για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, εξηγεί ποια είναι η αλήθεια για τις ΜΕΘ, πότε θα αποχωριστούμε τις μάσκες αλλά και πότε προβλέπεται η επάνοδος στην κανονικότητα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Γιατί η ασφάλεια του εμβολίου είναι υψηλού βαθμού; Ο καθηγητής της Οξφόρδης Πέτρος Λιγοξυγκάκης εξηγεί

Τech & Science / Γιατί η ασφάλεια του εμβολίου είναι υψηλού βαθμού; Ο καθηγητής της Οξφόρδης Πέτρος Λιγοξυγκάκης εξηγεί

Τι θα σημάνει η γενική χρήση των εμβολίων; Θα εφαρμοστούν νέοι κανόνες σχετικά με τον εμβολιασμό; Πότε προσδιορίζεται η έναρξή του; Και τι γίνεται με τους αρνητές;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Η ενδοχώρα της άρνησης και το εμβόλιο

Νικόλας Σεβαστάκης / Η ενδοχώρα της άρνησης και το εμβόλιο

Η όποια στρατηγική για τον εμβολιασμό χρειάζεται να είναι σκληρή με τον νεοφασισμό των fake news και της ωμής παραπλάνησης. Την ίδια στιγμή, όμως, πρέπει να εντάξει τις ανησυχίες, τις αντιρρήσεις και τις δεύτερες σκέψεις πολλών ανθρώπων.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
Ευάγγελος Καϊμακάμης: «Έχουν πεθάνει πολλοί σαραντάρηδες στα χέρια μας χωρίς προβλήματα υγείας»

Ελλάδα / Ευάγγελος Καϊμακάμης: «Έχουν πεθάνει πολλοί σαραντάρηδες στα χέρια μας χωρίς προβλήματα υγείας»

Ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος στο νοσοκομείο Παπανικολάου μιλά για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ΜΕΘ και τις μελλοντικές ανησυχίες του σχετικά με την πανδημία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: «Ακόμη κι αν είχαμε 10.000 κλίνες ΜΕΘ, αν γέμιζαν όλες, θα θρηνούσαμε 4.000 θανάτους»

Ελλάδα / Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: «Ακόμη κι αν είχαμε 10.000 κλίνες ΜΕΘ, αν γέμιζαν όλες, θα θρηνούσαμε 4.000 θανάτους»

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σχολιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

σχόλια

2 σχόλια