Ανησυχητικό κυρίως για την ψυχική υγεία ορισμένων πιστών...