3 από το «01», 1994Το χάος που ήταν το 01. Ο Καρλόπουλος, ντεμπιτάντ, και ο Πότσιος όταν ήταν φωτογράφος, πριν τα μαγαζιά. Δεν διαχώριζα ζωή και δουλειά, φίλους και συνεργάτες. Ήταν λάθος. Όταν πολυμπερδεύεις τους ρόλους, παρεξηγιέσαι εύκολα.
Το χάος που ήταν το 01. Ο Καρλόπουλος, ντεμπιτάντ, και ο Πότσιος όταν ήταν φωτογράφος, πριν τα μαγαζιά. Δεν διαχώριζα ζωή και δουλειά, φίλους και συνεργάτες. Ήταν λάθος. Όταν πολυμπερδεύεις τους ρόλους, παρεξηγιέσαι εύκολα.

 

 

Μόνο με τον Στάβερη δεν το χάσαμε ποτέ στο εργασιακό, διότι ήταν εξίσου (και παραπάνω) δοσμένος σε αυτό που έκανε.
Μόνο με τον Στάβερη δεν το χάσαμε ποτέ στο εργασιακό, διότι ήταν εξίσου (και παραπάνω) δοσμένος σε αυτό που έκανε.

 

 

Ήταν πολύ δημιουργικά χρόνια. Δεν τα νοσταλγώ όμως. Κάθε πράμμα στον καιρό του.
Ήταν πολύ δημιουργικά χρόνια. Δεν τα νοσταλγώ όμως. Κάθε πράμμα στον καιρό του.