Φωτ.: Σ.Τ.
Φωτ.: Σ.Τ.

Χθές, στα σκαλιά της Βουκουρεστίου. Λιώμα.