Ο διοικητής έγραψε στο Ημερολόγιο Τάγματος:

Μετά την δωδεκάτην νυκτερινήν και περί

ώραν 01.00 ένοπλος ομάς εκ τεσσάρων

Τούρκων στρατιωτών εισήλθεν εις το ελληνικόν

έδαφος και έπεσεν σε ημετέραν ενέδραν.

Επακολούθησεν παρατεταμένη ανταλλαγή

πυροβολισμών. Δύο Τούρκοι ετραυματίσθησαν.

Αιχμαλωτίσθησαν τρεις, και ένας τραυματίας

διέφυγεν εις το σκότος.*

 

Σημείωση:

Οι αιχμάλωτοι παραδόθηκαν την άλλη μέρα

στους Τούρκους. Το ίδιο και ο τραυματίας αφού νοσηλεύτηκε 

για λίγο στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 

Αυτός που διέφυγε τραυματισμένος δεν μάθαμε τι έγινε, αν πέρασε απέναντι ή χάθηκε στα νερά του ποταμού.

 

 

 

*Από το βιβλίο «Πρόβες Πολέμου» ΕΒΡΟΣ 1967