ADVERTORIAL


 

 

Όταν η συζήτηση φτάνει στα Οικονομικά υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που μονίμως προσπαθούν να καταλάβουν και εκείνοι που ξέρουν. Και επειδή η Οικονομική επιστήμη ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρη, τότε καλύτερα να είσαι από εκείνους που γνωρίζουν και μάλιστα μέσα από μία μόρφωση υψηλού επιπέδου.

 

Γιατί τα Χρηματοοικονομικά θέλουν εμβάθυνση και αφοσίωση, συνεχή ενημέρωση και πρακτική εξάσκηση ώστε να γίνουν κομμάτι του ίδιου του τρόπου σκέψης σου. Τότε μπορεί να περάσεις από την πλευρά εκείνων που ακούνε στην πλευρά όσων έχουν πραγματική γνώση πάνω σε αυτό τον τόσο ενδιαφέροντα τομέα.

 

Το Αlba Graduate Business School, The American College of Greece είναι η μεταπτυχιακή σχολή που εξειδικεύεται στον τομέα των Οικονομικών και στοχεύει στη δημιουργία πραγματικών ηγετών με όραμα και ουσιαστική γνώση μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Χρηματοοικονομικής (MSc in Finance).

 

 

 

Βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος που αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και απαιτητικά είναι πως η παραδοσιακή διδασκαλία εμπλουτίζεται με σύγχρονες τεχνολογίες, ακαδημαϊκή έρευνα, κορυφαία συγγράμματα, συζήτηση τρεχόντων γεγονότων, και επισκέψεις από επιστήμονες και επαγγελματίες, έτσι ώστε η θεωρία να συνδυάζεται με εφαρμογές και πρακτική άσκηση. Άλλωστε, μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί ακαδημαϊκή αριστεία αλλά και η επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων του προγράμματος.

 

Στο MSc in Finance του Αlba Graduate Business School το πρόγραμμα σπουδών, οι μέθοδοι παράδοσης και οι πρακτικές εφαρμογές των προσφερόμενων γνώσεων, εξετάζονται συχνά από επιτροπές καθοδήγησης που αποτελούνται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται πως το πρόγραμμα στο σύνολό του αντικατοπτρίζει τις νέες συνθήκες λειτουργίας και ανάγκες της αγοράς και κινείται προς την κατεύθυνση από την οποία οι φοιτητές θα αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος τόσο από τα βασικά, όσο και από τα μαθήματα επιλογής.

 

Εξάλλου, από το νέο ακαδημαϊκό έτος, οι φοιτητές του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της vέας Αίθουσας Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Simulated Trading Room | STR). Με αυτήν τη μέθοδο ενισχύεται η διαδικασία της έρευνας, ενώ παράλληλα οι φοιτητές αποκτούν ακόμα περισσότερα εφόδια χρήσιμα στην αγορά εργασίας.

 

 

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του Αlba Graduate Business School αντικατοπτρίζονται στο εντυπωσιακό ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, που φτάνει στο 100% 6 μήνες μετά την απόκτηση του πτυχίου. Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι καθηγητές του Κολλεγίου διαθέτουν κορυφαία βιογραφικά με πλούσια διδασκαλική και ερευνητική εμπειρία στο εξωτερικό (Αμερική και Αγγλία) και στην Ελλάδα, ενώ η συνεχής τους παρουσία και συνεισφορά σε διεθνή συνέδρια αποδεικνύει τη συνεχή ενημέρωσή τους και τη συμβολή τους στον χώρο.

 

Άλλωστε, πολλοί καθηγητές αναγνωρίζονται ως ηγέτες σκέψης και έχουν συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη και θεμελίωση αρκετών θεμάτων στην παγκόσμια αρένα της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής. Αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Msc in Finance του Αlba Graduate Business School αποτελεί κορυφαία επιλογή για όποιον θέλει να εμβαθύνει στην επιστήμη των Χρηματοοικονομικών αποκτώντας ταυτόχρονα την εμπειρία που θα τον βοηθήσει να απορροφηθεί άμεσα από την αγορά εργασίας.

 

 

 

Ο μεγαλύτερος και πιο έγκυρος οργανισμός πιστοποίησης οικονομικών αναλυτών έχει αξιολογήσει το πρόγραμμα και έχει αναγνωρίσει τη συνάφειά του με το υλικό εξετάσεων για την πιστοποίηση του CFA, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Κυρίως όμως το MSc in Finance του Αlba Graduate Business School αποτελεί την είσοδο στον μαγικό κόσμο των Χρηματοοικονομικών, ενός τομέα με πολύ ενδιαφέρον που περιμένει να τον ανακαλύψεις, να τον κατακτήσεις και να τον μοιραστείς μέσα από το επαγγελματικό σου μέλλον.