Από παντού ακούω για αυτή τη σπουδαία μέθοδο που βοηθάει μικρούς και μεγάλους και έτσι συναντώ την κ. Άννα Μαλισιόβα, πιστοποιημένη θεραπεύτρια της μεθόδου "Tomatis", η οποία μας εξηγεί.

 

Πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η μάθηση απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων και ιδιαίτερα αυτή της ακοής. Μελέτη παιδιών με μαθησιακές στην Ελλάδα έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα ακουστικά ερεθίσματα.


Τα περισσότερα παιδιά έχουν φυσιολογική ακοή, όμως δεν αντιλαμβάνονται και δεν επεξεργάζονται σωστά και με την ανάλογη ταχύτητα όσα ακούν. Έτσι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να κατανοήσουν το δάσκαλο, είναι διαρκώς αφηρημένα, χρειάζεται να ακούσουν τις εντολές περισσότερες από μία φορές, διαβάζουν αργά και έχουν ελλιπή κατανόηση αυτού που διάβασαν, εμφανίζουν παράλογη ροή στις ιστορίες τους, χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν αυτό που άκουσαν, έχουν ελλιπές λεξιλόγιο και δυσκολεύονται να εκφραστούν.

 

Η μέθοδος "Tomatis" διεγείρει τον εγκέφαλο και βοηθά στη βελτίωση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ακουστική προσοχή και μάθηση. Ενισχύει την αντιληπτικότητα, με θαυμαστά αποτελέσματα στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στην επικοινωνία, στη διάθεση και στον ψυχισμό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.annamalisiova.com