Μπορεί να υπερεκτιμήσετε μια πρόταση συνεργασίας καθώς η κρίση σας δεν είναι ξεκάθαρη με το τετράγωνο Σελήνης - Ποσειδώνα. Ακατάλληλη στιγμή για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν σε οικονομικά ζητήματα. Διαφυλάξτε τους πόρους σας.

 

Σχέσεις με φιλικά σας πρόσωπα χρήζουν προσοχής. Ενδεχομένως να σας κακοφανεί αν σας κάνουν παράπονα επειδή έχετε χαθεί τον τελευταίο καιρό. Μην τα παίρνετε στο κρανίο.