Απομακρυνθείτε από τις κοινωνικές και οικογενειακές εντάσεις σήμερα. Το μυαλό σας χρειάζεται ηρεμία και το σώμα ξεκούραση. Κάποιες λύσεις υπάρχουν μόνο μες στο μυαλό κι εκεί είναι που πρέπει να ψάξετε.

 

Ένας φίλος σας συμπαρίσταται στο ξεκαθάρισμα που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας, στο οποίο δυστυχώς πρέπει να είστε αμείλικτοι. Κάποιοι παλιοί έρωτες δεν μπορούν να τη γλιτώσουν.