Ενδεχομένως να σας δυσκολεύουν πρακτικά θέματα που αφορούν τις σπουδές, με αποτέλεσμα να μην έχετε το μπρίο για να ασχοληθείτε εντατικά. Επειδή η κατάσταση είναι παροδική, μην παρατάτε τις προσπάθειές σας. Ιδιαίτερη προσοχή με τη διαχείριση των πόρων σας.

 

Στον οικογενειακό τομέα η συνεχής συμβίωση δημιουργεί εντάσεις και πρέπει να βρείτε τρόπους ώστε να εξοικονομείτε προσωπικό χρόνο όλα τα μέλη της οικογένειας. Στην παρούσα φάση είναι σημαντικό να δίνετε τόπο στην οργή.