Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην οικογένεια και το σπίτι και μπορείτε να αναπληρώσετε το χαμένο χρόνο της εβδομάδας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αγορές για την οργάνωση του διατροφικού σας προγράμματος θα πρέπει να γίνουν με σύνεση, ώστε να μην ξεφύγετε εκτός προϋπολογισμού.

 

Είναι πολύ πιθανό να γνωρίσετε μέσω διαδικτύου το πρόσωπο που θα αλλάξει τη ζωή σας, όμως, δεν πρέπει να βασιστείτε σε όμορφα λόγια κι υποσχέσεις.