Βάλτε σε σειρά τις προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες και μην σκέφτεστε όλες μαζί τις ελλείψεις σας, ώστε να μην πέφτει το ηθικό σας. Διανύετε μια περίεργη φάση της ζωής σας και θα πρέπει να υπερβείτε τον εαυτό σας.

 

Η ανάγκη σας για ελευθερία κινήσεων είναι έντονη και τα έχετε βρει μια χαρά με τον εαυτό σας. Έρωτες δίχως δεσμεύσεις είναι το ζητούμενο σας στην παρούσα φάση.