Στον επαγγελματικό τομέα η αντίθεση Αφροδίτης - Σελήνης προκαλεί εμπόδια που θα σας προκαλέσουν ανασφάλεια. Φροντίστε να έχετε εναλλακτικές λύσεις για παν ενδεχόμενο. Αποφύγετε τις συνεργασίες με φίλους.

 

Η δημιουργική σας διάθεση είναι στα ύψη και έχετε βρει μια καλή διέξοδο από τα προβλήματά σας μέσω της τέχνης σας.