Ο τομέας των συνεργασιών πλήττεται από τις δυσμενείς όψεις Ουρανού, Ερμή και Ήλιου και μπορεί να ακούσετε κάτι δυσάρεστο σήμερα. Επειδή η μέρα δεν ευνοεί τα ανοίγματα, σκεφτείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να βελτιώσετε την τρέχουσα δουλειά σας και μην θεωρείτε τίποτε δεδομένο.

 

Μην περιμένετε να σας χτυπήσει η τύχη την πόρτα όσον αφορά τα αισθηματικά σας, αν δεν κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια να βγείτε από το καβούκι σας. Η μέρα ευνοεί τις γνωριμίες.