Κάποιες μικρές επιτυχίες θα σας δώσουν μεγάλη ικανοποίηση και θα ενδυναμώσουν τη θέλησή σας για να κάνετε καινούρια σχέδια για το μέλλον. Ενδεχομένως ορισμένοι από εσάς να βρείτε δουλειά έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα που ήσασταν σε αδράνεια.

 

Βάλτε σήμερα κάποια όρια στις απαιτήσεις των άλλων και μη θυσιάζετε συνεχώς τις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες για να εξυπηρετείτε τρίτους. Η μέρα είναι κατάλληλη για να ασχοληθείτε με την προσωπική σας φροντίδα.