Τακτοποιήστε σήμερα θέματα Δημοσίου, οφειλές κι ό,τι αφορά σε διαδικαστικά θέματα οι γεννημένοι του 3ου δεκαημέρου. Εσείς του 2ου δεκαημέρου, μπορείτε να κερδίσετε τις εντυπώσεις αν κάνετε κάποιες επαφές με το εξωτερικό. Ένα ταξίδι θα διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών σας.

 

Έχετε παραμελήσει τον εαυτό σας και είναι πεσμένο το ηθικό σας. Κάντε μικρά βήματα προκειμένου να βελτιώσετε την εμφάνιση και τη φυσική σας κατάσταση. Οργανώστε το διατροφικό σας πρόγραμμα.