Περιμένετε ένα σημαντικό νέο και είστε λίγο στην τσίτα σήμερα, όμως αν περιορίσετε τον εκνευρισμό σας, η μέρα μπορεί να αποβεί πολύ εποικοδομητική. Δώστε έμφαση στην επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών σε δυνητικούς πελάτες.

 

Προσπαθήστε να μη δείχνετε τόσο αδιάφοροι στο πρόσωπο που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σας και επικοινωνήστε με κάποιο τρόπο τις προθέσεις σας.