Κρατήστε τις παρορμήσεις σας υπό έλεγχο γιατί ο ορθολογισμός είναι μεγίστης σημασίας για το συμφέρον σας σήμερα. Δείξτε σε όσους σας επιβλέπουν πως μπορείτε να λειτουργήσετε χωρίς σύγχυση υπό καθεστώς πίεσης (επαγγελματικής και μη).

 

Μήπως τελικά να μένατε απλοί φίλοι με εκείνο το ξεχωριστό πρόσωπο; Αφού δεν σας βγαίνει διαφορετικά...