Κάνετε πολλά για τους άλλους, το θέμα είναι, κατά πόσο οι άλλοι κάνουν εξίσου τόσο πολλά για εσάς. Αν όχι, θα πρέπει να το κοιτάξετε, ώστε να μη σπαταλάτε την ενέργεια σας και τελικά δεν έχετε κουράγιο για να ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέματα. Βάλτε σε προτεραιότητα τις ανάγκες σας.

 

Το προσωπείο που φοράτε από φόβο μην πληγωθείτε για μια ακόμη φορά, θα πέσει αναγκαστικά έπειτα από τη γνωριμία σας με ένα καινούριο πρόσωπο. Και θα πέσει, γιατί δεν θα μπορέσετε να παίζετε για πάντα έναν ρόλο.