Έχετε πολλή ενέργεια, αλλά μπορεί η προσοχή σας να στραφεί προς λάθος κατεύθυνση και να χαθεί πολύτιμος χρόνος και ενέργεια. Προσέξτε σήμερα, γιατί έχετε μια τάση να κάνετε πράγματα χωρίς να τα πολυσκέφτεστε εξαιτίας της αντίθεσης Σελήνης - Ουρανού.

 

Σας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη ένας Σκορπιός καθώς δεν είναι ξεκάθαρος απέναντι σας και αντί να χαίρεστε με τον καινούριο έρωτα, είστε μες στον προβληματισμό. Αποφύγετε τις σκηνές ζηλοτυπίας και μη δείχνετε τις ανασφάλειές σας.