Επαφές με το εξωτερικό θα ανοίξουν νέα κανάλια επικοινωνίας και θα σάς δώσουν την ευκαιρία να αναπτύξετε το δίκτυο των συνεργατών σας. Πολύ καλή στιγμή για ομαδική προσπάθεια, για προώθηση ιδεών και για εμπορικές διαπραγματεύσεις. Οι φοιτητές βάλτε τα δυνατά σας.

 

Μπορεί να έχετε την αίσθηση πως δεν λαμβάνετε από τους φίλους σας το αντίστοιχο ενδιαφέρον που δείχνετε εσείς και θα κρατήσετε αποστάσεις από ορισμένους. Το τετράγωνο Σελήνης - Άρη βγάζει στην επιφάνεια απωθημένα.