Με την Πανσέληνο στον Κριό μπορεί να έχετε μία δυσκολία στην έκφραση των απόψεων σας με αποτέλεσμα να προκαλέσετε ένα αρνητικό κλίμα. Η σταδιοδρομία σας σας απασχολεί έντονα και δεν υπολογίζετε τις συνέπειες των ρίσκων που μπορεί να πάρετε. Αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις.
Οι ανάγκες των ηλικιωμένων αλλάζουν την καθημερινότητά σας και πρέπει με κάποιο τρόπο να εκτονώνεστε ή να επικοινωνείτε τις σκέψεις σας σε φίλους.