Οικονομικά θέματα θα δοκιμάσουν σχέσεις με φίλους, με συνεργάτες ή με συγγενικά σας πρόσωπα. Γενικά είστε προβληματισμένοι λόγω των εξόδων που αυξάνονται ολοένα και περισσότερο και μπορεί να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις αν είστε υπ ατμών.
Ακατάλληλη μέρα για επίλυση παρεξηγήσεων καθώς δεν θα βγει άκρη. Προτιμήστε να αφιερώσετε χρόνο σε προσωπικές σας επιθυμίες.