Η ικανότητά σας να διακρίνετε τις καλές επιχειρηματικές προτάσεις από τις σκάρτες είναι το δυνατό σας χαρτί σήμερα. Μην ενδώσετε σε ασύμφορες προσφορές απλώς επειδή το άτομο που σας τις κάνει τυχαίνει να είναι της εμπιστοσύνης σας.

Σε πολύ καλή φάση τα ερωτικά σας- το σύννεφο που υπήρχε πάνω από μια πολύχρονη σχέση επιτέλους εξαφανίζεται και η κατάσταση ξεκαθαρίζει.