Το τρίγωνο Σελήνης – Ουρανού, φέρνει χαρές και ευχάριστες αλλαγές στον οικογενειακό τομέα, κυρίως για τους γεννημένους το 3ο δεκαήμερο. Ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις σας και σε θέματα οδήγησης. Αποφύγετε τη βιασύνη και απολαύστε τη διαδρομή αν ταξιδέψετε. Μια κοινωνική εκδήλωση, θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε καινούριες γνωριμίες και θα διευρύνετε τον κύκλο σας.