Μπορείτε να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με πρόσωπα που είναι σε θέση ισχύος (εργοδότες, κλπ) και να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με τους συνεργάτες σας. Η μέρα ενδείκνυται για επαναπροσδιορισμό των αναγκών και για επανεξέταση των μελλοντικών σας σχεδίων.

 

Η κουβέντα με ένα οικείο πρόσωπο μπορεί να μην εξελιχθεί όπως θα θέλατε. Ενδεχομένως να θιχτούν θέματα που είναι ευαίσθητα και να χάσετε την υπομονή σας.