Με μια θετική εξέλιξη ξεκινά η εβδομάδα καθώς πραγματοποιείται το εξάγωνο Δία - Ποσειδώνα και προσωπικές ή επαγγελματικές σας υποθέσεις θα ευνοηθούν. Επειδή έχετε μια τάση για υπέρμετρες σπατάλες, μεριμνήστε ώστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε μελλοντικές ανάγκες.

 

Με μια λάθος κουβέντα μπορεί να καταστρέψετε τη σχέση σας και σήμερα ειδικά που είναι τα νεύρα πάνω απ' το κεφάλι σας, προσέξτε τι θα πείτε και πώς θα το εκφράσετε.