Μην έχετε πολλές απαιτήσεις σήμερα και πάτε με τη ροή. Η προώθηση των υπηρεσιών σας μπορεί να μην αποδώσει άμεσα καρπούς ωστόσο, θα έχετε μακροπρόθεσμα οφέλη. Μην αφήνετε να συσσωρεύονται εκκρεμότητες.

 

Κάτι πάει να γίνει στον ερωτικό τομέα, όμως αν συνεχίσετε να παριστάνετε τους αδιάφορους απέναντι στο άτομο που σας πολιορκεί, θα το χάσετε το παιχνίδι.