Με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό ξεκινάει ένα διάστημα, όπου θα δώσετε περισσότερη έμφαση στη συλλογική προσπάθεια και στη σύσφιξη δυνάμεων με άτομα που έχετε κοινό στόχο. Ταυτόχρονα, η σύνοδος Δία - Άρη δίνει ευκαιρίες για επίλυση οικονομικών θεμάτων.

 

Ένα φιλικό σας πρόσωπο σάς έχει σταθεί επανειλημμένα και αρχίζει να αποκτά ερωτικό χαρακτήρα το ενδιαφέρον σας. Σχέσεις που ξεκινούν τώρα, θα έχουν διάρκεια και ομαλή πορεία.