Ημέρα κατάλληλη για συνεργασίες και συνεννοήσεις με συνεργάτες από μακριά. Το τρίγωνο Σελήνης, Δία και Πλούτωνα έχει επεκτατικό χαρακτήρα και μπορείτε να πετύχετε πολλά. Πολύ καλή στιγμή για αγορές για το σπίτι και την οικογένεια.

 

Βλέπετε τις καταστάσεις σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και η κρίση σας δεν σας επιτρέπει να έχετε ξεκάθαρη άποψη, με κίνδυνο να βρεθείτε σε δυσμενή θέση όσο αφορά μια φιλική σας σχέση.