Στο χωριό που αποϊδρυματοποιεί την άνοια

Εκεί όπου οι ασθενείς μπορούν να ξεφύγουν από την νοσοκομειακή ατμόσφαιρα

LIFOTEAM,

Έχουν δημιουργηθεί πολλά «χωριά» σε όλο τον κόσμο που φιλοξενούν ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από διάφορες μορφές άνοιας. Εκεί ζουν φυσικά και εξειδικευμένοι γιατροί αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό.

 

Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να λειτουργούν όχι ως ασθενείς αλλά ως άνθρωποι, χωρίς να χρειάζεται να ζουν σε ένα περιβάλλον που θυμίζει νοσοκομείο ή οίκο ευγηρίας. Έχουν μια κανονική καθημερινότητα, πηγαίνουν βόλτες.

 

Πολλά κέντρα φροντίδας βασίζονται αποκλειστικά στην ιατρική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της άνοιας, σε αντίθεση με αυτά τα σύγχρονα κέντρα που προσπαθούν να αποϊδρυματοποιήσουν την ασθένεια και να δώσουν την ευκαιρία στους ασθενείς να ζήσουν όσο πιο κανονικά γίνεται.

Lifo Picks

ΤΩΡΑ