Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Στον πυρήνα του CERN. Από την 'Αννα Παντελιά.

 

Anna Pantelia/CERN © CERN.

Για περισσότερες φωτογραφίες της 'Αννας Παντελιά, βλ. http://www.behance.net/annapantelia και http://anna-pantelia.com.