{Β.Μ}

 


Φωτογραφίες απο τα γυρίσματα αξέχαστων ταινιών που έγραψαν ιστορία:

 

1.

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Jaws

 

2.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Inception

 

3.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Alien

 

4.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Star Wars

 

5.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
The Lord of the Rings

 

6.

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Titanic

 

7.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Silence of the Lambs

 

8.

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
RoboCop

 

9.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Star Wars

 

 10.

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Gone with the Wind

 

 11.

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Some Like It Hot

 

12.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Planet of the Apes

 

13.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
The Godfather

 

14.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

 

15.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Léon: The Professional

 

16.

 

 16 φωτογραφίες από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών
Back to the Future

 

{via}