Τι δώρο θα θέλατε να σας κάνουν;

Ένα ποδήλατο. Αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο!