Astypalaia 4.0: Πώς ένα απομακρυσμένο νησί της Ελλάδας μετατράπηκε σε πρότυπο βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Astypalaia 4.0: Πώς ένα απομακρυσμένο νησί της Ελλάδας μετατράπηκε σε πρότυπο βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Η 360° μελέτη «Αστυπάλαια 4.0» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Deloitte σε συνεργασία με τον δήμο Αστυπάλαιας, με σκοπό να εξασφαλίσει στον μόνιμο πληθυσμό του νησιού υψηλό βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή, αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη.

H βιωσιμότητα είναι κομμάτι μιας φιλοσοφίας που μας αφορά όλους. Ο στόχος για έναν πλανήτη που θα συνεχίσει να μας φιλοξενεί, μια κοινωνία που θα σέβεται το περιβάλλον της και ένα καλύτερο μέλλον δεν αποτελεί κάποιο μακρινό όνειρο αλλά μια πραγματικότητα στην οποία οφείλουμε να συμβάλουμε όλοι.

 

Το να δημιουργούμε θετικό αποτύπωμα, ατομικά και συλλογικά, είναι βασική προϋπόθεση για να «χτίσουμε» μια κοινωνία που θα εξελίσσεται συνεχώς προς το καλύτερο, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο.

 

Κάνοντας zoom στον χάρτη της Ελλάδας και στο νησί της Αστυπάλαιας, βλέπουμε ένα απομακρυσμένο ακριτικό νησί να αποτελεί πλέον μοντέλο ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, την ψηφιακή και βιοτική ανάπτυξη, μέσα από μια στρατηγική που βασίζεται στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό.

 

Η 360° μελέτη «Αστυπάλαια 4.0» εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Deloitte, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τον δήμο Αστυπάλαιας, στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κατά την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση αξιοποίησε στο έπακρον την εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού τομέα. Στόχος της ήταν να αναπτύξει ένα μοντέλο που θα μπορέσει να εξασφαλίσει στον μόνιμο πληθυσμό του νησιού υψηλό βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να αποτελέσει πόλο έλξης για περισσότερους επισκέπτες, όπως και μόνιμους κατοίκους.

 

Η μελέτη «Αστυπάλαια 4.0» είναι το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, την αειφορία και ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για το ίδιο το νησί αλλά και για την Ελλάδα. Ένα παράδειγμα για όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε όταν η προσπάθειά μας βασίζεται σε ένα κοινό όραμα.

 

Το μοντέλο και η στρατηγική ανάπτυξης που δημιουργήθηκαν επικεντρώνονται στις υποδομές, την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό, καθώς και την εξωστρέφεια. Έτσι, καταλήγει να προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της Αστυπάλαιας για τα επόμενα χρόνια και τις προδιαγραφές για την υποστήριξη της ανάπτυξης αυτής, καθώς και μια σειρά εξειδικευμένων δράσεων που θα πρέπει να γίνουν τόσο από το κράτος όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το νησί της Αστυπάλαιας θα μπορέσει να διευρύνει τις πηγές εσόδων του, να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες και να χτίσει μια νέα καθημερινότητα για τους ανθρώπους που θα ζουν στο νησί, η οποία θα λειτουργήσει παράλληλα ως πόλος έλξης για νέους μόνιμους κατοίκους.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και μια σειρά άλλων παραγόντων δημιουργούν, σύμφωνα με τη μελέτη, τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της Αστυπάλαιας αλλά και άλλων απομακρυσμένων προορισμών. 

 

Astypalaia 4.0: Πώς ένα απομακρυσμένο νησί της Ελλάδας μετατράπηκε σε πρότυπο βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

 

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. augmented reality, IoT, Blockchain, 5G) μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού και στην εκμετάλλευση ευκαιριών όπως π.χ. αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, με την εμφάνιση των ψηφιακών νομάδων, ενός πληθυσμού ανεξάρτητων εργαζομένων που συνδυάζουν το ταξίδι με την εργασία (workation).

 

Η μελέτη καταγράφει επίσης τις προϋποθέσεις για την αύξηση του τοπικού τουρισμού μέσα από τη διεθνή ζήτηση «εναλλακτικών» και αυθεντικών τουριστικών προϊόντων και εμπειριών, με τη στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών και την αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά, τοπικά παρασκευασμένα, μέσω βιώσιμων διαδικασιών, τρόφιμα, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων επεξεργασίας/μεταποίησης/τυποποίησης. Τέλος, μελετήθηκε η ευκαιρία που δίνουν η άνοδος της ασημένιας οικονομίας (Silver Economy), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, στοιχεία που συντελούν στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. τουρισμός τρίτης ηλικίας, τουρισμός ευεξίας) και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη απομακρυσμένων προορισμών.

 

Η μελέτη «Αστυπάλαια 4.0» είναι το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, την αειφορία και ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για το ίδιο το νησί αλλά και για την Ελλάδα. Ένα παράδειγμα για όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε όταν η προσπάθειά μας βασίζεται σε ένα κοινό όραμα.

 

Αστυπάλαια 4.0

«Η μελέτη “Αστυπάλαια 4.0” είναι μια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας που αναλαμβάνουμε για πρώτη φορά, και αφιλοκερδώς, με πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Αστυπάλαιας, για τώρα αλλά και το μέλλον. Ένα έργο που θα έχει πολυεπίπεδα οικονομικά οφέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

Η ιδέα για τη μελέτη και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης “Αστυπάλαια 4.0.”, σε συνεργασία με την Axion Hellas και τον δήμο του νησιού, προέκυψε μέσα από την προσπάθειά μας να προσφέρουμε στη χώρα μας με τις δικές μας δυνάμεις, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο και τις προοπτικές ώστε ένα ακριτικό νησί, όπως η Αστυπάλαια, να επιτύχει ένα βιώσιμο μέλλον, να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και να αυξήσει τον πληθυσμό του. 

 

Πιστεύουμε ότι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Αστυπάλαιας μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και οδικός χάρτης και για άλλες περιοχές της χώρας και ήδη αναζητούμε το επόμενο νησί του οποίου τις προοπτικές θα αναδείξουμε μέσα από τη στρατηγική μελέτη μας. Η αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ θα συμβάλει εξίσου καταλυτικά στην ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε πολλές περιοχές της Ελλάδας».

 

— Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO Deloitte Greece 

 

Making an impact that matters

Στην Deloitte σκοπός είναι να δημιουργεί θετικό αποτύπωμα «to make an impact that matters» για τους πελάτες, τους ανθρώπους της και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Οι άνθρωποι της Deloitte θεωρούν ότι έχουν ευθύνη να προσφέρουν στην κοινωνία, πρωτοστατώντας για να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο περίπλοκες προκλήσεις της, και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο για όλους.

 

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η Deloitte δρα ώστε να αποτελεί μια θετική δύναμη για την Ελλάδα, προσφέροντας την τεχνογνωσία της για την ανάπτυξη της χώρας. Η δημιουργία αξίας για την Deloitte είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τρεις άξονες: την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους της, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή και την κινητήριο δύναμή της.

 

Good Living
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ