Δημήτρης Χαρισιάδης
Η οδός Αθηνάς με την
Ακρόπολη στο βάθος
Αθήνα, 1962
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
(Δημοσιεύεται για πρώτη φορά)
Δημήτρης Χαρισιάδης Η οδός Αθηνάς με την Ακρόπολη στο βάθος Αθήνα, 1962 Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (Δημοσιεύεται για πρώτη φορά)

 

Νικόλαος Τομπάζης...
Μουσείο Ακρόπολης,
Αίθουσα Ζωφόρου
Αθήνα, Ιούλιος 1960
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Νικόλαος Τομπάζης... Μουσείο Ακρόπολης, Αίθουσα Ζωφόρου Αθήνα, Ιούλιος 1960 Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Ανώνυμου... Πλάκα
Ανώνυμου... Πλάκα

 

Nelly's... Η Ουγγαρέζα χορεύτρια
Nikolska στον Παρθενώνα
Αθήνα, 1929
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
(Δημοσιεύεται για πρώτη φορά )
Nelly's... Η Ουγγαρέζα χορεύτρια Nikolska στον Παρθενώνα Αθήνα, 1929 Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (Δημοσιεύεται για πρώτη φορά )

 

Δημήτριος Χαρισιάδης... 
Άποψη της Ακρόπολης από
το Ναό του Ολυμπίου Διός
Αθήνα, Ιούνιος 1959
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
(Δημοσιεύεται για πρώτη φορά)
Δημήτριος Χαρισιάδης... Άποψη της Ακρόπολης από το Ναό του Ολυμπίου Διός Αθήνα, Ιούνιος 1959 Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (Δημοσιεύεται για πρώτη φορά)

 

Nelly’s... 
Η πρόσταση των Κορών
του Ερεχθείου
Αθήνα, 1930 περίπου
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Nelly’s... Η πρόσταση των Κορών του Ερεχθείου Αθήνα, 1930 περίπου Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Nelly’s... 
Τμήμα της δυτικής ζωφόρου
του Παρθενώνα με παράσταση
ιππέων.
Αθήνα, 1932-1939
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Nelly’s... Τμήμα της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα με παράσταση ιππέων. Αθήνα, 1932-1939 Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

Βούλα Παπαϊωάννου... 
Μουσείο Ακρόπολης,
Πεπλοφόρος
Αθηνά, 1935-39
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
Βούλα Παπαϊωάννου... Μουσείο Ακρόπολης, Πεπλοφόρος Αθηνά, 1935-39 Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

 

 

 

 

.