Θέατρο Ερέτριας
Θέατρο Ερέτριας

 

To "Διάζωμα", το πιο αποτελεσματικό σωματείο πολιτών της χώρας, του οποίου σκοπός είναι να κάνει πράξη την αγάπη  για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά με επίκεντρο την  ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, παρουσίασε πρόσφατα τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας, έργο που χρηματοδοτείται από ιδιωτικές χορηγίες. Το Διάζωμα έχει αναλάβει να αποκαταστήσει περισσότερα από 55 αρχαία θέατρα στη χώρα, με σκοπό να τα συνδέσει παράλληλα με την κοινωνία, τον τουρισμό και την αναπτυξιακή πολιτική.

 

Εδώ, σας παρουσιάζουμε 17 κορυφαία θέατρα της χώρας, λιγότερο ή περισσότερο γνωστά, στην αποκατάσταση των οποίων έχει αναμειχθεί το "Διάζωμα".

 

Θέατρο Ερέτριας
Θέατρο Ερέτριας

Αρχαίο Θέατρο Διονύσου
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου

Αρχαίο Θέατρο Διονύσου
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου

Αρχαίο Θέατρο Διονύσου
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης Ήπειρος
Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης Ήπειρος

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης Ήπειρος
Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης Ήπειρος

Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος
Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος

Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος
Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος

Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος
Ρωμαϊκό Θέατρο Νικόπολης Ήπειρος

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας
Μικρό Θέατρο Αμβρακίας

Θέατρο Γιτάνων
Θέατρο Γιτάνων

Θέατρο Γιτάνων
Θέατρο Γιτάνων

Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης

Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης

Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης
Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης

Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών
Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών
Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών

Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Ρωμαϊκό θέατρο Γόρτυνας Κρήτης
Ρωμαϊκό θέατρο Γόρτυνας Κρήτης

Ρωμαϊκό θέατρο Γόρτυνας Κρήτης
Ρωμαϊκό θέατρο Γόρτυνας Κρήτης

Αρχαίο θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού
Αρχαίο θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού

Αρχαίο θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού
Αρχαίο θέατρο Βοιωτικού Ορχομενού

Θέατρο Δήλου
Θέατρο Δήλου

Θέατρο Δήλου
Θέατρο Δήλου

Θέατρο Πλευρώνας
Θέατρο Πλευρώνας

Θέατρο Πλευρώνας
Θέατρο Πλευρώνας

Θέατρο Πλευρώνας
Θέατρο Πλευρώνας

Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού
Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού

Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού
Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού

Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας
Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Θέατρο Δελφών
Θέατρο Δελφών

Θέατρο Δελφών
Θέατρο Δελφών