Οι εικόνες είναι από τον Διεθνή Αεροπορικό Σταθμό. Εμφανίζεται μια καταιγίδα, η Κρήτη, και η Τουρκία που λανθασμένα παρουσιάζεται ως Ελλάδα.