ΟΙ «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΞΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ