Πανεπιστήμια: Ελεγχόμενη είσοδος, κάμερες και 1.000 αστυνομικοί- Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Πανεπιστήμια: Ελεγχόμενη είσοδος, κάμερες και 1.000 αστυνομικοί- Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Facebook Twitter
EUROKINISSI
0

Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου, κάμερες και 1.000 αστυνομικοί για τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημίων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη φύλαξη των ιδρυμάτων.

Το ίδιο νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ορίζει χρονικά όρια φοίτησης, αλλά και πειθαρχικό δίκαιο για τους φοιτητές, πέρα από τις αλλαγές που προβλέπει για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Ελεγχόμενη είσοδος

Υποχρεωτικά σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και οι πανεπιστημιουπόλεις περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη.

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ. Αν δεν είναι η δυνατή η εφαρμογή του συστήματος στους εξωτερικούς χώρους, με απόφαση της συγκλήτου το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους. Επίσης προβλέπεται η έκδοση κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης από κάθε ΑΕΙ.

Επιπλέον, κάθε ΑΕΙ- ανάλογα με το μέγεθος, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών- μπορεί να τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας, που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Τα συστήματα αυτά δεν καταγράφουν τνις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας των μελών του διδακτικού προσωπικού, ενώ ως τέτοια συστήματα λογίζονται: μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή την καταγραφή εικόνας και ήχου, ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στην είσοδο κτιρίων, συναγερμός και αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης.

Σε κάθε ΑΕΙ «εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του ιδρύματος.

1.000 αστυνομικοί στα πανεπιστήμια

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση ομάδων προστασίας πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΟΠΠΙ).

Αυτές θα στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για αυτό τον σκοπό. Για τον σκοπό αυτό συνιστώνται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.000 οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών.

Αποστολή των ΟΠΠΙ θα είναι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

 • η αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των ΑΕΙ,
 • η στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των ΑΕΙ,
 • η πραγματοποίηση περιπολιών,
 • η αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σε πρώτη φάση οι ομάδες θα βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη και την πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, Άγγελο Συρίγο.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις και για το πειθαρχικό δίκαιο στα πανεπιστήμια, στις οποίες ορίζονται τα παραπτώματα και οι πιθανές ποινές. Στα παραπτώματα περιλαμβάνονται και οι καταλήψεις.

«Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη του φοιτητή που μπορεί να του καταλογιστεί. Το παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος», αναφέρει το νομοσχέδιο.

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

 • Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,
 • η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης, έρευνας ή διδασκαλίας,
 • η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή ένα ή περισσότερα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
 • η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,
 • η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,
 • η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,
 • η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,
 • η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄74), εντός του ιδρύματος και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,
 • η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος, εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα είναι οι εξής:

 • έγγραφη επίπληξη,
 • απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,
 • προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,
 • προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) ως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και,
 • οριστική διαγραφή.

Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δικαιωμάτων, που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. Επίσης επιφέρει την αναστολή της ισχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των 6 μηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του ΑΕΙ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι κατά την επιλογή και επιμέτρηση της ποινής συνεκτιμώνται ιδίως: α) η βαρύτητα της πράξης, β) ο βαθμός της υπαιτιότητας, γ) οι συνθήκες τέλεσης, δ) η δράση βάσει οργανωμένου σχεδίου, ε) αν ο πειθαρχικά διωκόμενος διαδραμάτισε τον ιθύνοντα ή έναν υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι, με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά, που δικαιολογούν την κρίση του οργάνου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε.

Τέλος, η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, εφόσον ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη φοιτητική ιδιότητα.

Ελλάδα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ