Εφικτή θα είναι, η φθηνότερη εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, με το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας

 

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου να κατατεθεί στη Βουλή. Η διάταξη που καθορίζει τον χρόνο ασφάλισης ορίζει ρητώς ότι όπου για την αναγνώριση πλασματικών ετών απαιτείται η καταβολή εισφοράς από τον ασφαλισμένο, θα καταβάλλεται για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου το ποσό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθωτούς με τον συνυπολογισμό της εισφοράς τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, καθώς το σχέδιο νόμου αλλάζει το ύψος των εισφορών για τους μη μισθωτούς και κυρίως δίνει στους ίδιους τους ασφαλισμένους το δικαίωμα επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας, κάθε χρόνο, όσοι επιθυμούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη, θα έχουν μεγαλύτερο συμφέρον να το κάνουν αφού πρώτα επιλέξουν να ασφαλιστούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, των 155 ευρώ (για κύρια ασφάλιση).

 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 30 που αντικαθιστά το άρθρο 34 του νόμου Κατρούγκαλου ορίζει ότι για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης που προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Στους μισθωτούς, η εισφορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, και αφορά τόσο το ποσό που καταβάλλει ο εργαζόμενος, όσο και αυτό που καταβάλλει ο εργοδότης. Στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων ή αγροτών, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη εισφορά την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το συνολικό ποσό της εξαγοράς θα καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση που καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, ισχύει η διάταξη που προβλέπει ότι θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης.

 

Με πληροφορίες από Καθημερινή