Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει ανησυχία για τις καταγγελίες περί άτυπων επαναπροωθήσεων στον Έβρο.

 

Την ανησυχία της για τις καταγγελίες που αφορούν σε «επαναλαμβανόμενες, άτυπες επαναπροωθήσεις ατόμων, που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου» εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), με δήλωσή της που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του συμβουλευτικού οργάνου στην τελευταία συνεδρίασή του.

 

Η ΕΕΔΑ ζητάει την έγκαιρη και ενδελεχή έρευνα αυτών των καταγγελιών από τις αρμόδιες Αρχές, «ώστε να προσαχθούν οι τυχόν υπεύθυνοι για τις προαναφερόμενες έκνομες ενέργειες στη δικαιοσύνη».

 

Επίσης, καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα «ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα των παράτυπα εισερχομένων αλλοδαπών στην Ελλάδα στη μη επαναπροώθησή τους και στη δυνατότητα να εκθέτουν με κατάλληλο και επαρκή τρόπο τους ισχυρισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων τόσο τυχόν αιτήματος διεθνούς προστασίας όσο και ισχυρισμών περί τυχόν κινδύνου απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισής τους στο κράτος καταγωγής ή σε κράτος διέλευσής τους».

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ