Δυνατότητα χρηματοδότησης σε χιλιάδες, πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο για μικρο-χρηματοδοτήσεις.

 

To σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή πιθανότατα έως τα τέλη Μαΐου, και θα προβλέπει τη χορήγηση δανείων ύψους έως 25.000 ευρώ, χωρίς υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων, σε άτομα που σήμερα δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να στρέφονται σε «παρατραπεζικά» κυκλώματα και να πέφτουν θύματα τοκογλυφίας.

 

Οι μικρο-χρηματοδοτήσεις θα καλύπτουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, εξοπλισμό, επενδύσεις, εγγυήσεις και κόστος εκπαίδευσης, ενώ το φάσμα των δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνει τόσο τους ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων όσο και ανέργους που επιδιώκουν να ενταχθούν στην οικονομική παραγωγή. Το νέο σύστημα αναμένεται να συνοδευτεί και από παροχή φορολογικών κινήτρων προς τους δικαιούχους όπως απαλλαγή από χαρτόσημα και έκπτωση τόκων. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ιστότοπος Capital.gr, το νομοσχέδιο για το microfinance προβλέπει την αδειοδότηση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δανειοδοτούν φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, με κεφάλαια έως 25.000 ευρώ, και την εποπτεία θα ασκεί το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Ιδρύματα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συστήσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν αξιολόγησης και χορήγησης της απαιτούμενης άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δικαίωμα ίδρυσης ή και συμμετοχής θα έχουν και ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αρκεί να διαθέτουν έδρα στην Ελλάδα.

 

Η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι ο υπό επεξεργασία νόμος θα οχυρωθεί με νομικές δικλείδες και ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί για «ξέπλυμα» χρήματος. Σχετικά με το απαιτούμενο, αρχικό κεφάλαιο για τη σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να υψηλότερο των 200.000 ευρώ, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

 

Αν το σχέδιο προχωρήσει, όλα τα ιδρύματα θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο και θα έχουν υποχρέωση απόλυτης διαφάνειας σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, τη διάρκεια και το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης. Το ύψος των επιτοκίων δεν αναμένεται να οριστεί στο σχετικό νομοσχέδιο.

 

Τα 30 άρθρα του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, είναι αποτέλεσμα προεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, και πιο συγκεκριμένα της ομάδας του υφυπουργού, αρμόδιου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γ. Ζαββού, που έχει αναλάβει την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.