Εβδομάδα προβολής
Ταινία
Κινηματογράφος
Πληροφορίες
Σαβ-Κυρ 14:20, 16:40 (μτγλ.)