Τα οικονομικά σας βελτιώνονται μέσω της εργασίας, ωστόσο μην ξεχνιέστε κι αρχίσετε τις σπατάλες. Τακτοποιήστε αρχικά τις οφειλές σας και έπειτα κάντε το κομμάτι σας. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις είναι σε κρίσιμο σημείο και προβλέπονται εντάσεις. Στον επαγγελματικό τομέα γίνονται πράγματα, αλλά είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Όσον αφορά τα ερωτικά σας, αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον το άτομο που σας έχει γοητεύσει.